Dataskyddsbeskrivning

Detta är VF Fastighetsservice register- och och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Skapad 14.07.2022. Uppdaterad 23.1.2023.

1. Registerförare

VF Fastighetsservice

FO-nummer 3153570-2

Ljungvägen 3
21600 PARGAS

Tel: 050 3657411

vikmanfredrik@gmail.com

2. Registeransvarig

Fredrik Vikman

Tel: +358 50 3657411

vikmanfredrik@gmail.com

3. Registrets namn

Kunders kontaktregister

4. Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den primära grunden för behandling av personuppgifter är att behålla kontakt emellan kunden och företaget.

5. Registrets datainnehåll

Individualiserande uppgifter:
- namn, telefonnummer, e-postadress, ämnet och meddelandet

Uppgifter om kunden som åtminstone fylls i är namn, e-postadress och meddelandet.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter som sparas i medlemsregistret fås av kunden via sidans kontaktblankett.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Personens basuppgifter utlämnas ej till tredje personer.

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter översänds inte till områden utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. Principerna för skyddet av registret

Uppgifterna i registret är tekniskt skyddade. Endast utsedda anställda på VF Fastighetsservice samt personer med ett visst förtroendeuppdrag och som har ett personligt användarnamn och lösenord har åtkomst till uppgifterna i registret.

10. Rätt till insyn och rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter om hen som finns sparade i registret. Den registrerade kan uppdatera och ändra sina uppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade. Begäran om granskning, ändring eller rättelse kan göras genom att lämna in en skriftlig, undertecknad begäran till den registeransvariga.

11. Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av uppgifter som berör hen. Detta gäller uppgifter
vars behandling grundar sig på samtycke av personen. Ett krav på användningsförbud av uppgifter eller återkallande av samtycke kan göras genom att lämna
in en skriftlig, undertecknad anmälan om ärendet till den registeransvariga.

Cookies

När du använder vffastighetsservice.fi webbsidan så sparas cookies I din webbläsare.

Samtycke kan lämnas på olika sätt t.ex genom din webbläsare. En cookie är en liten datafil som webbplatser lagrar på din dator så att de kan känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen.
En cookie -fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program.

vffastighetsservice.fi använder cookies för att spara information om besökare till webbsidan (Google Analytics). Informationen om besökaren sparas anonymt, den kan inte användas till andra ändamål.

Användaren kan själv bestämma om dom vill använda cookies i webbläsaren med att ändra inställningarna i webbläsaren. Om cookies är inte i användning, så kan det hindra att webbsidan
laddas normalt.

Du kan läsa mera om cookies: http://www.youronlinechoices.com/fi/

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?gl=fi&hl=fi